Polityka prywatności

Dane osobowe

§1

1. Administratorem Państwa (w dalszej części Użytkownik) danych osobowych jest P.W Wikpar Violetta Zajdlewicz z siedzibą przy ulicy Glinki 31c,  Bydgoszcz, Polska (w dalszej części SAB) będąca właścicielem serwisu Skup aut Bydgoszcz znajdującego się pod adresem internetowym https://www.skupautbydgoszcz.pl/ i jego podstronach (w dalszej części Serwis).

2. Z Administratorem danych osobowych Użytkownika można skontaktować się pisemnie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem biuro@skupautbydgoszcz.pl

§2

1. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu umożliwienia przygotowania dla Państwa informacji i/lub oferty przez SAB zgodnie z prawem w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) tj. RODO, a ponadto po uzyskaniu odrębnej zgody, w celu przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez SAB tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

§3

1. W ramach realizacji usługi przez SAB dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na rzecz Użytkownika tj. pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym współpracującym z SAB, a także organom administracji publicznej, zakładom specjalizującym się w naprawach pojazdów, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania świadczonych usług.

§4

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w przypadku, gdy usługa realizowana przez SAB będzie realizowana poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich wypadkach dane chronione są poprzez odpowiednie klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych.

§5

1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednakże nie dłużej niż 5 lat od dnia wyrażenia zgody lub zakończenia świadczenia usługi, albo do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

§6

1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b. do wniesienia sprzeciwu, wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,

c. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, poprzez przesłanie maila z cofnięciem tejże zgody na adres biuro@skupautbydgoszcz.pl

d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§7

1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do przygotowania oferty i realizowania przez SAB usługi.

2. Korzystając z usług świadczonych przez SAB, tj. darmowa wycena auta. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

§8

1. SAB gromadzi przez stronę WWW dostępną pod adresem https://www.skupautbydgoszcz.pl/ i urządzenia mobilne dane, gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes SAB. Dane gromadzone przez stronę WWW pod wyżej podanym adresem internetowym to np. adres IP, pliki cookies, czas przebywania na stronie. Gromadzenie przez SAB powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania z serwisu SAB.

§9

1. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na:

a. otrzymywanie informacji handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej, od SAB dotyczących oferowanych przez nią usług, poprzez wiadomości elektronicznej z wykorzystaniem adresu email i numeru telefonu podanych w formularzu. Zgoda niniejsza obejmuje zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym, a także w celach promocji, reklamy, badania rynku. b. otrzymywanie informacji handlowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne, od SAB dotyczących oferowanych przez nią usług, poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących z wykorzystaniem numeru telefonu podanego w formularzu. Zgoda niniejsza obejmuje zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym powyższym celu przez SAB, a także w celach promocji, reklamy i badania rynku.

Pliki cookies

§10

1. Serwis używa informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskuje dostęp do tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Administratora, a także w celach statystycznych.

2. Cookies są to automatycznie zapisywane na końcowym urządzeniu niewielkie pliki tekstowe, które zawierają ciąg znaków. Ich celem jest m.in. umożliwienie witrynie rozpoznania przeglądarki podczas ponownego odwiedzenia jej przez Użytkownika, przechowywanie danych dotyczących preferencji użytkownika i innych danych.

3. Stosowane przez Serwis sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (zamknięcia przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu niezbędne jest zaakceptowanie plików cookies, zapisywanych na urządzeniu Użytkownika.

5. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików cookies (m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6. Korzystanie z Serwisu bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.

§11

SAB zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w treści niniejszej Polityki prywatności. Zmiany takie mogą nastąpić w związku z wprowadzaniem nowych usług lub zmianami obowiązujących przepisów prawa.

Menu

Kontakt

P.W Wikpar Violetta Zajdlewicz

(+48) 794 049 565
biuro@skupautbydgoszcz.pl

Sprawdź nas tutaj